Ing. Zdeněk Šenovský


Školení provádím jako OSVČ nebo jako lektor pro:
-    TÜV SÜD Czech s.r.o.,
-    VerlagDashöfer, nakladatelství, spol. s r.o.
-    Nakladatelství FORUM s.r.o.

 

Posuzování rizik strojních zařízení podle ČSN EN ISO 12100

Rámcová osnova:
Teoretická část
-    Terminologie posuzování rizik
-    Metody analýz rizik
-    Legislativa pro posuzování rizik strojních zařízení
-    Harmonizované normy
-    Posuzování a snižování rizik podle EN ISO 12100
Praktický příklad
-    Legislativní zařazení zvoleného strojního zařízení
-    Seznam relevantních základních požadavků
-    Určení harmonizovaných norem
-    Stanovení mezních hodnot zařízení
-    Identifikace nebezpečí
-    Odhad rizika
-    Vyloučení nebezpečí nebo snížení rizika
-    Zhodnocení rizika

Pro firemní školení přizpůsobují obsah školení potřebám dané firmy.