Soubory strojních zařízení
   -    Legislativní rozbor (posouzení zda spojením strojů vzniká nové strojní zařízení)
   -    Poradenství při uzavírání smluv pro předcházení problému s určením konečného výrobce (vystavuje výsledné ES Prohlášení o shodě)
   -    Poradenství při určení odpovědnosti a požadované dokumentace dodavatelůjednotlivých zařízení
   -    Posuzování rizik podle ČSN EN ISO 12100, ISO/TR 14121-2, ČSN EN ISO 13849-1
   -    Posouzení shody, soupis závad včetně uvedení příslušného článku relevantního předpisu nebo normy
   -    Doporučení řešení pro odstranění závad
   -    Zpracování ES prohlášení o shodě