Modifikace (úprava) provozovaného stroje
   -    Zpracování legislativního rozboru modifikace podle metodiky CEOC pro směrnici 2009/104/ES – jestli se na modifikovaný stroj (nebo na jeho části) vztahují pouze požadavky směrnice 2009/104/ES nebo musí modifikovaný stroj splnit požadavky směrnice 2006/42/ES a musí k němu být vystaveno nové ES prohlášení o shodě
   -    Zpracování Posouzení rizik nebo vyhodnocení rizik podle typu modifikace
   -    Zajištění autorizovaného posouzení typu modifikace zařízení společností TUV SUD Czech s.r.o.