Odkazy:

Portál evropských předpisů EUR – Lex – vyhledávací stránka podle čísla dokumentu


Směrnice 2006/42/ES Strojní zařízení


Směrnice 2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilita


Směrnice 2014/35/EU Elektrické zařízení nízkého napětí


Směrnice 2014/34/EU Zařízení k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu


Směrnice 2014/68/EU Tlaková zařízení


Směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků

 

Směrnice 2009/104/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci