Odkazy:

Portál evropských předpisů EUR – Lex – vyhledávací stránka podle čísla dokumentu


Směrnice 2006/42/ES Strojní zařízení


Směrnice 2004/108/ES (zrušena od 20.4.2016) Elektromagnetická kompatibilita 
Směrnice 2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilita


Směrnice 2006/95/ES (zrušena od 20.4.2016) Elektrické zařízení nízkého napětí
Směrnice 2014/35/EU
Elektrické zařízení nízkého napětí


Směrnice 1994/9/EHS (zrušena od 20.4.2016) Zařízení k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Směrnice 2014/34/EU Zařízení k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu


Směrnice 1997/23/ES (zrušena od 19.7.2016) Tlaková zařízení
Směrnice 2014/68/EU Tlaková zařízení


Směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků

 

Směrnice 1989/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci

 

    Směrnice 2009/104/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci