Stroje nově uváděné na trh s CE podle Směrnice 2006/42/ES (NV č. 176/2008 Sb.)
    -   Legislativní rozbor (směrnice, harmonizované normy)
    -   Posuzování rizik podle ČSN EN ISO 12100, ISO/TR 14121-2, ČSN EN ISO 13849-1
    -   Posouzení shody, soupis závad včetně uvedení příslušného článku relevantního předpisu nebo normy
    -   Doporučení řešení pro odstranění závad
    -   Zpracování ES prohlášení o shodě
    -   Další činnosti zajišťované externě
            o   Zpracování profesionálního návodu k použití podle dodaných podkladů
            o   Překlady do angličtiny a němčiny specialisty na bezpečnostní terminologie
            o   speciální měření (elektro dle ČSN EN 60204-1, EMC, hluk a podobně)
            o   pevnostní výpočty (například pro prostředky pro zvedání)
    -   Zprostředkování certifikace zařízení společností TUV SUD Czech s.r.o.