Ing. Zdeněk Šenovský

Školení provádím jako OSVČ nebo jako lektor pro:

-    TÜV SÜD Czech s.r.o.,
-    Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o.
 


Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení  

Rámcová osnova:
     Legislativa a Zákon o posuzování shody
-    Aktuální legislativa ES a ČR 
-    Zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky 
     NV č. 176/2008 pro strojní zařízení (směrnice 2006/42/ES)
-    Oblast platnosti
-    Oddělení strojních zařízení a elektrických zařízení nízkého napětí
-    Požadavky na strojní zařízení pro uvádění na trh nebo do provozu
-    Základní požadavky na strojní zařízení
-    Posuzování rizik
-    Technická dokumentace
-    Návod k používání
-    ES prohlášení o shodě a Prohlášení výrobce neúplného strojního zařízení
     Nový legislativní rámec ES
-    Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh
-    Nové směrnice ES související s oblastí strojních zařízení (PED, LVD, EMC)
-    Nová nařízení vlády k zákonu o posuzování shody
     Úpravy nebo modernizace provozovaných strojů
-    Legislativa pro provozovaná zařízení - Směrnice 2009/104/ES a NV č. 378/2001 Sb.
-    Metodiky pro určení jestli se úpravu nebo modernizaci vztahují požadavky pro uvádění nových strojních zařízení na trh
     Harmonizované normy
-    Závaznost
-    Rozdělení
-    Příklady často používaných harmonizovaných norem

Pro firemní školení přizpůsobuji obsah školení vašim požadavkům.