Provozované stroje
   -    Posouzení bezpečnosti podle požadavků směrnice 2009/104/ES pro provozované stroje (v ČR podle zákona 262/2006 Sb. a NV č.378/2001 Sb.)
   -    Vyhodnocení rizik podle ČSN EN ISO 12100
   -    Doporučení řešení pro odstranění závad