Předpisy k 1. 1. 2021

ZÁKON č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů

ZÁKON č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

ZÁKON č. 90 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh 


NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. a nařízení vlády č. 229/2012 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 116/2026 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a nařízení vlády č. 198/2006 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA ke směrnici pro strojní zařízení 2006/42/ES